سفارش تبلیغ
صبا ویژن


میزکار من

سلام دوستان

همسایه طبقه بالا زنگ زد که چون لوله های آب ترکیده تا یک ربع دیگه میخواد شیرفلکه رو ببنده و باید آب برداریم بعد باسرعت شروع کردیم به آب کردن ظرفها....واقعا اگر بدانیم خیلی چیزها را قرار است تا چند لحظه ی دیگر از ما بگیرند تازه می فهمیم که آن چیزها چقدر باارزش بوده اند...خیلی چیزها و شایدخیلی افراد اطرافمان را...

موبایل جدید که گرفتم چندروز اول با ملاحظه کیفش را می بستم به آرامی نمایشگرش را لمس میکردم از خیلی چیزها مصونش می داشتم درست مثل روزهای اول ازدواج که باهمسرمان آرام و بامحبت حرف می زنیم  مواظبیم در کلاممان اهانتی به او نشود دیربه قرارها نرسیم و.....

چندروز پیش صداوسیماجلسه داشتم دیدم که در کلاس- خانم ها جلو نشسته اند و آقایون عقب...راستش جا خوردم چون در جلسات فرهنگی مذهبی ما غالبا این موضوع معکوس است بعد از اینکه نشستم برگشتم که از آقایون پشت سرم عذرخواهی کنم که دیدم کارد میزدی خونشان در نمی آمد دقیقا در همان روز رفتم سوار اتوبوس بشم بعد از زدن کارت دیدم که مسئول کنترل کارت یک خانم وزین بلندگو قورت داده ای هستند بعددرکمال تعجب دیدم که این خانم با بی ادبی آقایون را به عقب اتوبوس هدایت میکند و خانم ها را به جلو...منتظر ایستگاه بودم که به سمت درجلوی اتوبوس رفتم دیدم به به راننده ی اتوبوس هم یک خانم رشیده ی وزین تری هستند قدرقدرت و قوی شوکت برصندلی راننده تکیه زده اند این خانم قبل از ایستگاه در را باز کرد و چند دقیقه ای درجلو باز بود تا عده ای مرد که میگفت همکارانش هستند سوار شوند من خواهش کردم که همینطور که در باز است اجازه دهد تا من هم پیاده شوم که ناگهان با فریادی غرا گفت که اینجا ایستگاه نیست اتفاقا یادحرف دوستی افتادم که میگفت:خدانکند بعضی از این خانم ها به جایی برسند از بس که جوگیرهستندحال آدم را بهم میزنند...اتفاقا من هم که بلندگویی نسبتا بزرگ قورت داده ام در هنگام پیاده شدن در ایستگاه کم نگذاشته و همین جمله این دوستمان را بلندگفتم به طرزی که اون آقایونی که در انتهای اتوبوس چپانده شده بودند کارخانه ای قند در دلشان آب شد و سری تکان دادند...حقیقتا ما که خودمان جنس زن هستیم این حضوروقیحانه ی زن که به حساب خودشان قصد قدرت نمایی در برابر مردان را دارند نمی پذیریم و اینکه در مجامع عمومی جلوتر از برادران بنشینیم اصلا برایمان خوشایند نیست...تحلیل دقیق تر این جریان را به عهده ی نگاه تیزبین شما مخاطب عزیز می گذارم

 


نوشته شده در یکشنبه 91/10/10ساعت 1:16 صبح توسط فاطمه کنعانی نظرات ( ) |


Design By : Pichak